תהליך הקבלה למושבים

רבים מהמושבים, ישנם תנאים מקדימים לקבלה למושב.

1. נהוג להעביר משפחות המעוניינות לגור במושב וועדת קבלה.

2. מבחנים פסיכוטכנים ב"מכון פיל"ת.

3. תשלום "דמי כניסהלמושב (לא תמיד).

יש לבדוק לפני הרכישה האם קיימים תנאי קבלה ומה הם. לא בכל המושבים ישנם תנאי קבלה ובחלק המושבים אין דרישה לפיל"ת או לדמי כניסה.

 

מהי וועדת קבלה למושב?

ועדת קבלה מורכבת מנציגים תושבי היישוב הממונים על פי תקנון היישוב.

הועדה יכולה לדחות קבלת מועמדים מלרכוש נכס במושב מהסיבות הבאות:

  • המועמד הוא קטין;
  • למועמד אין יכולת כלכלית להקים בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם הקצאת המקרקעין;
  • המועמד אינו מתכוון לקבוע את מרכז חייו ביישוב הקהילתי;
  • המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילהסירוב לקבל מועמד בשל קריטריון זה יעשה בהסתמך על חוות דעת מקצועית של מומחה באבחון התאמה;
  • חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתיתרבותי של היישוב הקהילתישיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;

קביעת מועד לוועדה –

נהוג לקבוע תאריך לפגישה עם הועדה דרך בעל הנכס.

מומלץ להתחיל בתהליך הקבלה בהקדם האפשרי, עם ההסכמה על מחיר הנכס ועוד בתהליך הכנת החוזה.

תוכן הפגישה עם וועדת הקבלה – 

במהלך הפגישה מתנהלת שיחה עם המועמדים שעל פיה ועל פי תוצאות מבחן הפיל"ת יוחלט אם המועמד יתקבל למושב.

 

כתבות שיעניינו אותך

תהליך הקבלה למושבים

רבים מהמושבים, ישנם תנאים מקדימים לקבלה למושב. 1. נהוג להעביר משפחות המעוניינות לגור במושב וועדת קבלה. 2. מבחנים פסיכוטכנים ב"מכון פיל"ת.

קראו עוד..